Ze života ženy evangelického faráře v období totality

Autorský tým: Jiří Čechák, Tamara Čopová, Natálie Havlová, Jaroslav Stránský
Pedagogické vedení: Bc. Jan Pavlíček
Škola: ZŠ J. Seiferta

„Až v jednom podniku, kde jsem se ucházela o práci, mně ředitel řekl: Vy žádnou práci nedostanete, protože okresní výbor strany rozhodl, že vás nikdo nesmí zaměstnat. Pak jsem se jednou dostala na brigádu do banky. Tam jednou odpoledne ohlásili „ateistickou propagandu“. To bylo povinné. Takže jsme tam všichni museli jít. A ten člověk, který přišel přednášet, nevěděl vůbec nic. Všichni věděli, že jsem žena faráře. Já jsem nemohla mlčet. Ozvala jsem se a debatu samozřejmě vyhrála. A tak mi brigádu neprodloužili, vyhodili mě a já jsem vůbec nemohla najít žádné zaměstnání. Přitom jsem to zaměstnání moc potřebovala, protože farář tenkrát vydělával 600 korun měsíčně. Každá uklízečka vydělávala víc, ale ten nízký plat, to byla taktika komunistické strany, aby nikdo nechodil studovat teologii.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Věra Lukášová - rozhlasová reportáž