Kvůli svému původu měl obtíže při volbě střední školy. Vysokou školu mohl studovat až po roce 1989.

Autorský tým: Berenika Bernardy, Jakub Jarolím, Jakub Sumerauer
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Hromas
Škola: ZŠ Stoliňská

„Nesl jsem ty důsledky toho, že jsem byl jeho vnuk, vnuk kulaka, který odmítl vstoupit do zemědělského družstva v té vesnici, kde byl před válkou jako jeden z největších sedláků.”

Josef Václav Martinek: Rozhlasová reportáž