Vášeň pro divadlo ji provázela nelehkým životem

Autorský tým : Kristýna Kanyzová, Zuzana Čurdová, Markéta Podhorská, Veronika Bechynská, Veronika Hrdinová, Marie Růžičková
Pedagogické vedení : Mgr. Jana Jeřábková
Škola : ZŠ Ratibořická

Naši nikdy nenaříkali nad tím, co se stalo, o co přišli. Vzpomínky byly vždy o tom, jaká byla legrace, jak se tohle dělalo, jak se támhleto zažilo. Ale nikdy se nenaříkalo nad ztraceným majetkem. A já jsem si tohle to vzala úplně bezmyšlenkovitě k sobě. Takže dodneška se netrápím ničím, co vím, že se prostě stalo a nedá se odestát. Ale přijmu to. Ne že bych se z toho radovala, ale přijmu to.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jana Sůvová: Rozhlasová reportáž