Katolický kněz, člen Tovaryšstva Ježíšova, v srpnu 68 odešel do exilu, mnoho let žil v Paříži

Autorský tým: Christian Cespedes, Alexandra Smith, Václav Werner
Pedagogické vedení: Mgr. Jan Šotola
Škola: ZŠ Na Smetance

„My jsme si mohli psát. Ze začátku, když nebyly otevřené ty dopisy, když došly mně i jim, tak na nich bylo razítko, že prošly kontrolou. Ale potom to razítko přestali dávat. Já jsem se stýkal s Tigridem a on mi říkal „Oni už to nedělají, protože podrž se dobře, v Americe koupili stroje, které ty dopisy čtou, aniž by je otevírali. Takže oni to už nepotřebujou razítkovat. Projde to touhle tou mašinou a mají to zapsáno a nikdo neví nic. Oni to jenom skladujou, nečtou. Když pak někoho chtějí pokřesat, tak to všechno vytáhnou.“ Mně se to stalo jenom jednou a žasnul jsem, co všechno věděli. Tigrid mi tenkrát říkal: „Prosím tě neblázni, to oni dělají všem. To není, že by tam někdo stál u dveří a kontroloval tě, oni to všecko kontrolují na dálku.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Petr Kolář: Rozhlasová reportáž