Jejího tatínka popravili za účast v protinacistickém odboji, ona sama byla totálně nasazená. Po Sametové revoluci se podílela na obnově Sokola.

Autorský tým: Klára Formanová, Nicole Holejšovská
Pedagogické vedení: Mgr. Jan Šotola
Škola: ZŠ Na Smetance

,,Takže jsme se dost důvěrně seznámili s gestapem, trefili k nám velmi dobře. Když pro tatínka přišli naposled, to už bylo po čtvrté, třikrát se jim podařilo nějakým způsobem ho propustit. Jednou byl jako rukojmí na šest neděl, to už se vrátil za dva měsíce potom. A když mi bylo o rok víc, tak tatínka znovu zavřeli a odvezli ho do Berlína k soudu. Ještě dříve, než jsme se dozvěděli, jaký byl vynesen rozsudek, tak už byl popravený.‘‘

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Dagmar Evaldová: Rozhlasová reportáž