Básník a spisovatel, organizátor řady kulturních akcí

Autorský tým: Samuela Kandilarova, Kateřina Kašická, Ivo Krastin
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Myslínová
Škola: ZŠ Slovenská

„Většina mých básní má v sobě poměrně silnou epickou linku, takže tam jsou básně, které jsou třeba o mojí babičce, jak mele kávu, o přátelích, které jsem měl, o událostech, které mě potkaly. Myslím, že to je jedno z důležitých poslání literatury udržovat paměťové kódy. Představte si, že všechno, co jsem prožil, je s určitou pochybností uloženo v téhle hlavě, a až, jak se metaforicky říká, až mě Bůh zhasne, tak tam nastane tma a nikdo už neuvidí, jak moje babička mele kávu, nikdo.“

Lubomír Brožek: Rozhlasová reportáž