Dramaturg s velkým srdcem

Autorský tým: Simon Sujetov Kostič, Kristián Laštovka, Karolína Lhotáková, Andělína Málková, Martin Paruch, Agnes Beatrix Marques
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Jančová a Mgr. Jana Müllerová
Škola: ZŠ Londýnská

„A najednou zvoní telefon a tam někdo říká: Tak zítra se nikam nejede to doufám víte a já povídám: Proč se nejede? No Rusáci nás přepadli. Kriste pane mi neříkejte, že spíte. Tam se střílí, jak v božím těle.“

Gustav Oplustil: Rozhlasová reportáž