Syn politických vězňů nacismu a komunismu a mnich zen buddhistické školy Sótó, který celý život zasvětil studiu bojových umění.

Autorský tým: Jasmin Carmel, Eliška Trojáčková
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Mácová
Škola: FZŠ Trávníčkova

“Přestože jsem měl velmi mnoho učitelů, japonských i zdejších, někteří byli mystikové, někteří byli učitelé bojových umění, tak největším učitelem byla moje maminka.”

Josef Kodo Mádl: Rozhlasová reportáž