Životní příběh první české orientalistky

Autorský tým: Alžběta Šimůnková, Berenika Bláhová, Daniel Jan Halaxa, Barbora Synovcová
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Svobodová
Škola: ZŠ Janského

„Jednou na inspekci přišel Emanuel Moravec… A ptal se nás: ´A co budeš dělat, po válce´, a ta dotyčná řekla: ´No půjdu na vysokou školu.´. A on se zeptal: ´No a víš, že jsou české vysoké školy zavřené, tak půjdeš na německou?´. ´Ne, počkám až budou otevřené!´. A pak se ptal jednoho po druhý a všechny jsme dávali úplně stejnou odpověď.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Zorica Dubovská: Rozhlasová reportáž