Pamětnice druhé světové války, jejíž zásluhou se změnila tvář pedagogiky – vytvořila teoretickou základnu oboru dramatická výchova a stála u zrodu Katedry dramatické výchovy na DAMU.

Autorský tým: Tereza Holečková, Klára Krupková, Juliana Sunardi
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Strejčková
Škola: ZŠ Zárubova

„V pohádce najdete úplně všechno o životě, o rodině, o tom, jak se lidi vzájemně snášej – nesnášej. Není to jenom dobro a zlo.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Eva Machková: Rozhlasová reportáž