Příběhy našich sousedů na školách Prahy 12

Po velice úspěšném prvním běhu Příběhů našich sousedů na Praze 12 právě připravujeme další ročník. Díky velkému zájmu dětí, pedagogů i ředitelů škol se tentokrát zapojí dokonce 7 základních škol z městské části Praha 12, které zpracují příběhy 10 pamětníků, z nichž 3-4 budou cizinci ze třetích zemí.

Do prázdnin se dětské dokumentaristické týmy vypraví za svými pamětníky, zaznamenají na diktafon jejich životní příběh a předtím absolvují workshop Jak natočit pamětníka. Na podzim začnou příběh zpracovávat, absolvují mediální workshopy, naučí se, jak vyprávět příběh, někteří navštíví Český rozhlas, někteří video workshop a vytvoří výslednou reportáž. Příběhy všech pamětníků pak děti představí na veřejné slavnostní prezentaci 27.11.2019 v Modřanském biografu.

Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 12 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.