Nic nemusí být tak fatální, jak se na první pohled zdá

Autorský tým: Vladimíra Jarešová, Karolína Klišová, Matěj Kaulfus, Viktoria Valentová
Pedagogické vedení: Mgr. Petr Polák
Škola: ZŠ Rakovského

Prožil zestátnění rodinného majetku; nikdy nezapomene, když do Votic, města, kde vyrůstal, přijela v srpnu 1968 vojska Varšavské smlouvy; zúčastnil se protisovětských demonstrací a z politických důvodů byl vyloučen ze studia. Nakonec se mu podařilo vystudovat a působil ve školství, které opustil kvůli politické propagandě. Tragické životní situace v rodině ho postavily do nelehké role, vychovává sám svou vnučku. Dalším generacím říká: „Beru život tak, jak přijde, ale vždy se vztyčenou hlavou.“