Otec mu zemřel během Pražského povstání, když šel pomstít smrt svého bratra, který zemřel v koncentračním táboře.

Autorský tým: Alice Červenková, Zora Janoušková, Antonín Šiška a Vojtěch Branžovský
Pedagogické vedení: Mgr. Viera Stehlíková
Škola: ZŠ K Milíčovu

Můj otec padl v revoluci poslední den a tuto událost jsem se prakticky nedozvěděl, protože jsem byl na venkově, matka prožívala s mojí sestrou velice těžké období.

Bohuslav Šára: Rozhlasová reportáž