Jako mladá skautka pomáhala ošetřovat raněné během Pražského povstání. Svůj dospělý život potom zasvětila učitelství.

Autorský tým: Kristýna Harvilová, Anna Kalendová, Karolína Lipowská, Adéla Musilová, Barbora Veiglová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Bernatová
Škola: ZŠ Chodov

„Trošku začalo pršet, já jsem si říkala, rozpřáhneš deštník a půjdeš půlku silnice a nikdo tě nezastřelí. Ale byla slyšet střelba kolem mě. A šla jsem. a tak se dívám na barák, co byl řezník. A ten stál na štaflích, ten řezník, a sundával ceduli, německý nápis řeznictví. A já tak na něj dívám a říkám si, to je dobře, a najednou kulka a ten řezník padl k zemi z těch štaflí.“

Ludmila Kvítková: Rozhlasová reportáž