Tatínka za války popravili za spolupráci s odbojem. Vydržel ale u výslechu nepromluvit a zachránil tak 41 dalších lidí.

Autorský tým: Markéta Čekalová, Kryštof Eisler, Matěj Hošek, Adéla Kubicová, Olga Tichá
Pedagogické vedení: Mgr. Blažena Musilová
Škola: ZŠ Chodov

„Jeho kolegové mně říkali: děvenko, tatínek tu není, pro tatínka si v poledne přišlo gestapo.“

Ludmila Hájková: Rozhlasová reportáž