Se sestrou strávila několik let v internačním táboře ve Svatobořicích. O tom, že jim rodiče popravili za heydrichiády, se dozvěděly až po válce

Autorský tým: Natálie Bylová, Filip Čamek, Tomáš Frydrich, Agáta Vesecká
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Šmídová
Škola: ZŠ Mendelova

„Největší šok byl, když přišlo gestapo, a maminka říkala, ať jdu ven. A sestra, ta byla sice starší, ale vždycky mě do všeho nastrkala, říkala – pojď se tam podívat! Tak jsem se šla podívat a zůstala jsem v šoku, maminka stála v želízkách u stolu, a říkala mi, ať jdu ven, ať tam nechodím. A to bylo naposledy, co jsem ji viděla.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa