Před zoufalstvím ze ztráty syna ji zachránila víra a láska k vlasti

Autorský tým: Petr Bejvančický, Šimon Karásek, David Martínek
Pedagogické vedení: Mgr. Sabina Steigerová
Škola: ZŠ Mendelova

„To vlastně poznamenalo celý můj život, protože to je strašně krutý, když se to stane. Tak vlastně celý můj život vždycky pro mě byla na prvním místě rodina, když jsme měli potom další dvě děti, tak prostě to byl pro mě celý můj svět. Vždycky jsem všechno prostě podřídila těm dětem.“