V květnu 1945 se ocitl ve špatnou chvíli na špatném místě. Nebýt velikého štěstí, stal by se jako kluk obětí německých vojáků

Autorský tým: Helena Dohnalová, Tereza Kušková
Pedagogické vedení: Mgr.Sabina Steigerová
Škola: ZŠ Mendelova

„Tak nás tam vedli a byli by nás tam nejspíš zastřelili a ten pan doktor, pamatuji si dodneška, jeho jméno byl doktor Šťastný. Tak jim to rozmluvil, že nás pustili.“

Josef Kulvait: Rozhlasová reportáž