Pochází z Vysočiny, kde se její rodina postavila proti nacistům i komunistům

Autorský tým: Anežka Dobšovičová,Ondřej Nejedlý, Alexandra Ňachajová, David Staněk, Veronika Šafaříková
Pedagogické vedení: Mgr. Alena Kožíšková
Škola: ZŠ Donovalská

„Tatínek v tom roce 1946 koupil velký hospodářství a tím pádem jsme byli kulaci. Tím pádem jsem nesměla chodit do školy, tenkrát se kulakům nepřálo. A já jsem se strašně vztekala, strašně jsem pánům politikům v duchu nadávala.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa