Fotograf, kterému při cestě k řemeslu zkřížil plány komunistický režim

Autorský tým: Amálie Klimová, Markéta Škampová a Adina Lachmanová
Pedagogické vedení: Mgr. Johana Nelibová
Škola: ZŠ Nad Vodovodem

„A nakonec to dopadlo tak, že já jako idiot jsem byl jedinej z toho našeho ročníku s červeným diplomem.“

Josef Ptáček: Rozhlasová reportáž