Pamětnice narozená roku 1934 vzpomíná především na druhou světovou válku a na útrapy s ní spojené.

Autorský tým: Filip Marinka, Pavel Močernák, Denisa Claudie Krupičková, Sára Kubáčková a Kateřina Svobodová
Pedagogické vedení: Bc. Petr Hladký
Škola: ZŠ U Rohačových kasáren

„Nálety byly docela časté. Sirény houkaly, jako dneska houká ve středu, až na to že to bylo ještě horší. V době náletů se utíkalo do sklepů ze kterých byly provizorní kryty.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Eva Hájková: Rozhlasová reportáž