Učitelka ze ZŠ Brigádníků, která vzpomínala na svá školní léta v normalizaci a na sametovou revoluci.

Autorský tým: Adéla AndrlíkováVeronika Hachleová, Valerie Kamarytová, Jakub Skokan
Pedagogické vedení: Mgr. Michal Hlavatý
Škola: ZŠ Brigádníků

“Zapojila jsem se do stávkového výboru a pomáhala jsem tisknout letáky, roznášet letáky. Pamatuju si, že jsem byla ve Strakonicích. Tam jsem se postavila před výrobu motocyklů a měli jsme letáky a rozdávali jsme je lidem, co opouštěli podnik.”

Rozhlasová reportáž: Olga Šišková