Za 2. světové války byl deportován na práce do Německa, později se podílel na vyjednání odškodnění pro oběti nucených prací

Autorský tým: Tadeáš Kupka, František Sojka, Jakub Šálek, Lucián Šedivý
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Chocholoušová
Škola: ZŠ U Vršovického nádraží

„Došli jsme takhle na nádraží a najednou slyšíme velký dupot okovaných bot. Co se děje? Na nádraží, kde jsme byli sami dva, se přiřítili četníci – němečtí – a nějací němečtí civilisti a ukazovali: Tady jsou, tady jsou! A oni nás pokládali za nějaké parašutisty, kteří tam byli svržení v lese. Tak samozřejmě nás vzali do zajetí.“

Karel Růžička: Rozhlasová reportáž