Výborná pedagožka, která dlouhá léta s úspěchem vedla jednotřídku romských dětí

Autorský tým: Kristýna Frahnová, Tereza Hanáková, Natálie Horázná, Josef Rákos, Tomáš Novotný
Pedagogické vedení: Mgr. Veronika Junková
Škola: ZŠ Švehlova

„Ředitel mi řekl: ,Kdybys byla ve straně, soudružko, dám ti 500 korun. Ale protože nejsi, dám ti 200.‘“

Libuše Tůmová: Rozhlasová reportáž