Životní příběh jednoho ze signatářů a mluvčích Charty 77, pana Ing. Miroslava Tyla

Autorský tým: Marek Pakeš, Ondřej Holý, Martin Branda, Matěj Valenta, Matěj Houška, Vláďa Houška
Pedagogické vedení: Mgr. Petr Procházka
Škola: ZŠ Eden

„A sám jsem do té opravdu aktivní politiky vstoupil v roce 65 na vysoké škole, moje politická dráha představuje tři vrcholy. Jeden je studentské hnutí šedesátých let, ve kterém jsem byl jedním z klíčových lidí československého studentského hnutí, druhý vrchol byl bezesporu Charta, byl jsem jedním z prvních signatářů Charty mezi těmi 243, kteří ji podepsali a třetí vrchol, který se od těchto protestních vrcholů lišil, protože se musel úplně obrátit na něco pozitivního na něco, co mělo zemi pomoct a něco co mělo být součástí rekonstrukce a demokratizace země. Byl jsem dvakrát zvolen do zákonodárných zborů. Byl jsem člen Federálního shromáždění a byl jsem poslancem Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Pribeh Miroslava Tyla - rozhlasova reportaz