Její maminka pocházela z křesťanské a tatínek z židovské rodiny. Maminka skrývala za války budoucího manžela před nacisty. Život Hany Přikrylové později ovlivnil hlavně komunistický režim. 

Autorský tým: Žofie Hirjaková, Violette Pospíšilová, Leontina Přikrylová a Anna Šudřichová
Pedagogické vedení: Mgr. Roman Elner a Mgr. Tomáš Sekan
Škola: ZŠ Brána jazyků s r. v. m. 

„Dokonce jsem ještě na filozofické fakultě vstoupila do komunistické strany v roce šedesát sedm a když přišli Rusové v šedesátým osmým, tak jsem ze strany vystoupila. Neměla jsem do tý strany vstupovat … Možná jsem mohla být odvážnější.“

Hana Přikrylová: Rozhlasová reportáž