Narodil se v Brazílii, ale kořeny má české. Rodina jeho otce vlastnila továrnu na brusle v Polici nad Metují. V roce 1997 se vrátil do Čech, kde zrestauroval zrestituovaný zámek Dobřenice.

Autorský tým: Barbora Brzežková, Emma Jarošová, Anežka Kalivodová, Julie Kolevová a Brigita Plachá
Pedagogické vedení: Mgr. Alena Pěkná
Škola: Gymnázium J. G. Jarkovského

„Během 2. světové války pomáhal otec parašutistům. Dodával jim například oděvy nebo léky. Taky pomáhal najít úkryt pro vysílačku, která zajišťovala spojení s Londýnem.“