Disident, signatář Charty 77, který za komunistického režimu studovat nemohl ani nechtěl. Účastník bytových seminářů a milovník Indie, jógy a buddhismu. Po převratu v roce 1989 vystudoval FF UK a dodnes je vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu AV ČR.

Autorský tým: Justýna Balvínová, Richard Král, Viktoria Křížková
Pedagogické vedení: Mgr. Veronika Pilařová
Škola: ZŠ Vodičkova

„Já tomu říkám, že to byla olympiáda blbosti.“ (o povinné vojenské službě, kterou musel absolvovat)

Jiří Holba: Rozhlasová reportáž