Věra Perlínová – Potkali jsme Perlu

Autorský tým: Matyáš Cihelka, Jakub Cuhra, Matyáš Himmer, Sebastián Himmer, Judita Kosmáková, Ema Luptovská, Klára Nováčková
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Wolfová
Škola: ZŠ Brána jazyků

“Nikdy jsem nelitovala toho, že jsem se stala učitelkou. Potkalo mě mimořádné štěstí, že mi bylo dopřáno působit na jedné škole téměř celý život a že mnozí z těch, které jsem učila, posílali do „své“ někdejší školy i svoje děti. Tento fakt pokládám za výraz nejvyššího uznání škole a velmi si ho vážím.”