Zachráněna na prahu smrti

Autorský tým: Filip Dolejš, Julie Gelnarová, Klára Lieblová, Alfréd Marc, Linh Phan Thuy, Veronika Vaňková
Pedagogické vedení: Mgr. Alena Pěkná
Škola: Gymnázium J. Gutha Jarkovského

„Když v lednu 1945 začala evakuace tábora Stutthof, šli jenom ti, kteří mohli chodit. Já jsem chodit nemohla, protože jsem měla omrzlé nohy a zůstala jsem v tom táboře. A docela náhodou mě tam nenašli.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Evelina Merová: Rozhlasová reportáž