Dcera Josefa Nestávala, odsouzeného k doživotí v procesu s Miladou Horákovou

Autorský tým: Nela Demartini, Donatela Jakšič, Anna Skramuská, Michaela Straková 
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Křížová
Škola: ZŠ nám. Curieových

„ Takže ráno v pět hodin nebo v půl pátý tady zazvonilo a sem vtrhlo, já nevím kolik, hrozná spousta lidí. Mohlo jich být asi deset – dvanáct lidí se zbraněma. Ulice byla celá zašpérovaná. Babička s dědou, ti říkali, že naposled viděli tátu, jak přechází ulici, jak ho vedou…“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Eva Jourová: Rozhlasová reportáž