Sestra Dominikánka, v posledních dnech se starala o nemocného Václava Havla

Autorský tým: Agáta Marie Bulvová, Alexandra Chalupská, Johanna Jandourková, Vlasta Peyerlová, Aidan Spousta 
Pedagogické vedení: PhDr. Jarmila Steklá
Škola: ZŠ Vodičkova

„Já jsem měla tu milost, že jsem byla vedle člověka, který je bytostně hlavou státu v tom nejlepším slova smyslu, že nosí ve svém srdci celou tuhle zem. Modlí se za ni, protože on měl svou meditaci, měl svůj způsob modlitby. A on věděl, že se modlím. Já jsem ho nijak nenutila do nějakých způsobů, ale on moc dobře věděl, že se modlím, vedle, a ta modlitba prostě vyzařuje, takže to registroval. On sám měl ten svůj způsob modlení a teďka mi říkal: „Teď se budu modlit.“ A to znamenalo, že mám vyklidit prostor, že tam nemám uklízet a tak..“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jana Dominika Bohušová: Rozhlasová reportáž