Kluk, který obdivoval Zikmunda a Hanzelku

Autorský tým: Pavel Dolák, Martin Sovadina, Patrik Čech
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Steindlbergerová
Škola: ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

V myšlenkách jsem tam jezdil tak dlouho, až jsem si to splnil.“

Reportáž