Příbuzný bývalé interbrigadistky Vlasty Veselé, která zemřela v ryzyňské věznici, syn člověka podílejícího se na odsunu Němců

Autorský tým: Michal Hrubý, Bořek Winkler, Michal Hejl, Viktor Mathejzík a Tomáš Tlustý
Pedagogické vedení: Mgr.
Michal Chocholatý
Škola:
SPŠ Stavební Plzeň

Sedmnáctý listopad, tam mě seřezali policisté. A tenkrát jsem si myslel, že Sovětský svaz zasáhne znovu.“