Ještě před tím, než byl v ČSSR skaut oficiálně zakázán, vstoupila pamětnice do skautského oddílu. Hodnoty organizace si uchovala celý život a po revoluci založila s manželem skautský oddíl Žlutá střelka.

Autorský tým: Mariana Lois Melichar, Lukáš Kydlíček, Viktorie Samos, Kristýna Kopřivová a Veronika Pilíková
Pedagogické vedení: Mgr. Michal Mašek
Škola: Masarykova ZŠ Plzeň

„Jsme si získali takovou místnost, kde jsme se scházeli, nicméně nakonec jsme byli objeveni a ti dospělí začali být perzekuováni, takže jsme tu organizaci opustili, ale ta parta kamarádů se scházela dál. Do dneška spolu kamarádíme.“

Rozhlasová reportáž: Zuzana Topinková