Z rodné Poštorné (dnes součást Břeclavi), dříve samostatné obce, která patřila pod Říši, a kde ještě jako hoch zažil nemalé útrapy, se pamětník přestěhoval do Plzně, v níž začal nový život prací u Škodových závodů a mohl večerně vystudovat i vysokou školu.

Autorský tým: Vojtěch Slepička, Marek Mikuš, Jan Tětek, Adam Šanda a Martina Hrubá
Pedagogické vedení: Mgr. Hana Touchová
Škola: 26. ZŠ Plzeň

„Jednou při přednášce o dějinách komunistické strany jsem se postavil a řekl: To se nedá poslouchat. A přednášející odešel. Odešel ze třídy a teď co dál?!.“