Celé dětství dřela na rodinném hospodářství, o které je komunisté stejně nakonec připravili. Přesto se nikdy nevzdala.

Autorský tým: Marta Strelková, Monika Pacandová, Aneta Kaderová, Amélie Váchová a Valerie  Úlovcová                                                                                                                                                                Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Jonášová
Škola: Církevní gymnázium Plzeň