Miloslav Čelakovský

Miloslav Čelakovský

Autorský tým: Barbora Beňová, Sabina Janečková, Julie Lišková, Michaela Sedláčková
Pedagogické vedení: Mgr. Anna Čečilová
Škola: 14. ZŠ Plzeň

Silvestra Chnápková

Silvestra Chnápková

Autorský tým: Pavel Fotr, Jana Kondorová, Nikita Kručenska, Tomáš Mráz, Pavla Polanecká, Denis Strašík
Pedagogické vedení: Mgr. Jitka Tauchenová
Škola: 28. ZŠ Plzeň

Vladislav Krátký

Vladislav Krátký

Autorský tým: Martina Bláhová, Natálie Brožová, Adéla Kozderková, Tomáš Novotný, Simona Paulusová, Michaela Plešmídová, Anna Šmrhová
Pedagogické vedení: PhDr. Jan Tětek
Škola: 31. ZŠ Plzeň

Miroslav Šťastný

Miroslav Šťastný

Autorský tým: Nicole Hlušičková, Matěj Kadlec, Josef Krebs, Tereza Uhlová
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Šťastná
Škola: 15. ZŠ Plzeň