V jednadvaceti letech zažila příjezd okupačních vojsk. S režimem si nikdy nezadala a do komunální politiky vstoupila až v roce 1994. Velkou měrou se ve funkci starostky zasloužila o rozvoj Chvaletic.

Autorský tým: Anna Stránská, Martin Kunc, Kieu Anh Pham, Laura Panchártková
Pedagogické vedení: Mgr. Helena Chaloupková
Škola: ZŠ Chvaletice

„Kromě toho, že člověk měl strach, protože když třeba šel večer a kolem vás začali jezdit ozbrojenci a tanky, tak spíš člověk dostával vztek, vztek na to, že vlastně já jsem doma, já jsem Češka. A co tady dělají, že?“

Blanka Zaklová: rozhlasová reportáž