Ve vězení skončila skoro celá rodina. Žena, která se stala obětí kolektivizace.

Autorský tým: Jan Netolička, Dominik Klímek, Denis Hradil
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Menšíková
Škola: ZŠ Aleše Hrdličky

„V červnu jsme měli soud, celá rodina a další příbuzní. Bylo nás souzeno celkem třináct, soud probíhal celkem tři dny, třetí den byl už vynesen rozsudek. Rodiče, bratr a já jsme měli celkový trest třicet let, když to sečteme. Za čtrnáct dnů po odsouzení byly takzvané eskorty do pracovních táborů. Byli shromážděni odsouzení v olomoucké věznici na nádvoří, tam nás četli podle jmen a nastupovali jsme do přistavených autobusů. Nevěděli jsme nikdo, kam jedeme…“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa