Pan plukovník Oldřich Vladař vypráví o odboji proti nacistům a perzekuci za komunistického režimu.

Autorský tým: Tereza Zakopalová, Monika Pospíšilová
Pedagogické vedení: PhDr. Lenka Crhová
Škola: ZŠ Milady Horákové, Rožňavská 21, Olomouc

„Tak vyhodili jsme most, jednou v Boskovicich u jatek, podruhý u Šebetova. Potom to bylo teda nepočítaně telegrafních sloupů.“

Plukovník Oldřich Vladař se zapojil do odbojové činnosti proti nacistickým okupantům na svém rodném Boskovicku. Spolu se svými spolupracovníky se podílel na mnoha akcích, jejichž cílem bylo ničení železničních tratí, telegrafních sloupů, mostů atd. Po skončení války se rozhodl pro vojenskou kariéru a jako na úspěšného absolventa vojenské akademie v Hranicích na Moravě na něj čekala skvělá vojenská kariéra. Jeho kariérní postup byl nakonec zastaven jeho neochotou vstoupit do KSČ, přesto zůstal armádě celý život věrný a v roce 2005 byl povýšen do hodnosti plukovníka.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Oldrich Vladar - rozhlasova reportaz