Pamětník lokálních událostí olomouckého kraje spojených s koncem druhé světové války

Autorský tým: Petr Kubečka, Lukáš Rožek, Jan Šilhánek
Pedagogické vedení: Mgr. Zdena Sadílková
Škola: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

„Pamatuji si, jak byli u nás v dědině Němci. My jsme byli poslední rok války ve škole v kuchyni pana řídícího, protože Němci zabrali naši třídu. Další vojáci byli ubytováni ve vsi po domech. U vesnice byly kanóny a za vesnicí stál sanitní vlak, kde měli raněné. Prchali směrem na západ, byl poslední den války.

Audioreportáž