Pamětník lokálních událostí spojených s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Celoživotní skaut a junácký činovník

Autorský tým: Daniel Drápal, Daniel Bojko, Gabriela Gébová
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Mužíková
Škola: ZŠ Milady Petřkové, Velký Týnec

„Buďme startéry malých pramenů dobra–dobrým skutkem, slovem, gestem. Laviny zla se šíří velmi rychle. Buďme jim protiváhou.“

Audioreportáž