Celý život pana Sobka je svázaný s přírodou, její ochraně se věnoval již za minulého režimu. Zasloužil se o vznik dvou přírodních parků.

Autorský tým: Adéla Pavlasová, Aneta Jašková, Kryštof Liďák
Pedagogické vedení: Mgr. Alena Bolomová
Škola: ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

To jinak nejde, jsou místa, která musíme udržet pro všechny, krajina musí fakt sloužit všem.

Oldřich Sobek: Rozhlasová reportáž