Statečná žena, která se nevzdala svého práva na rodnou vlast i přes nepřízeň osudu, který předurčila příslušnost k národu, II. sv. válka a rozhodnutí vítězných mocností o poválečném odsunu německé menšiny ze střední Evropy.

Autorský tým: Michaela Randusová, Klára Horáková, Kateřina Pancová, Šimon Jursa, Tomáš Petráš
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Najdková, Mgr. Hana Videnková
Škola: ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3

„Ale on vždycky říkal: „Bez mamky nepudu.““

Krista Mičková: Rozhlasová reportáž