Příběhy našich sousedů na Novohradsku

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat žáci základních a středních škol z Českých Velenic, Horní Stropnice, Kaplice, Nových Hradů a Trhových Svinů. Úkolem dokumentaristických týmů dětí a studentů bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během léta na tomto webu a vzniklé finální výstupy budou na podzim představeny veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.