Vzpomínky novopackého kronikáře

Autorský tým: Barbora Novotná, Simona Podobská, Veronika Suchardová, Monika Hrnčířová, Tomáš Bajer
Pedagogické vedení: Mgr. Jiřina Rešová
Škola: ZŠ Husitská

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa