Příběh z doby totality na Mělnicku

Autorský tým: Barbora Holá, Ludvík Švarc, Josefína Vrbová
Pedagogické vedení: Bc. Miroslava Shíbalová
Knihovna: Městská knihovna Neratovice

„A můj muž strhl obraz Gottwalda ze zdi a řekl: Když tam nevisel pan president Beneš, nemusí tam viset ani Gottwald. Druhý den ho odvezli a po čtvrt roce musel předstoupit před soud.“

Paní Hlavatá se narodila ve vesnici nedaleko Mělníka, kde na statku prožila své dětství. Její tatínek zde v Polabí začal pěstovat zeleninu. Po skončení pětileté obecní školy pokračovala ve studiu na Mělníku. Při zabírání pohraničí se rodina Hlavatých z Ústí nad Labem přestěhovala do Klí. A tak paní Hlavatá potkala svého nadcházejícího. V roce 1944 měli svatbu. Dnes už má paní Hlavatá nejen děti, vnoučata, ale i pravnoučata.

Miloslava Hlavatá - rozhlasová reportáž