Celý svůj život pracovala RNDr. Renata Štěpánková, CSc. v Mikrobiologickém ústavu AV ČR na Novém Hrádku. Náplní práce paní Štěpánkové byl odchov bezmikrobních zvířat. V roce 1986 jí byla udělena cena Jana Evangelisty Purkyně a v roce 2015 byla oceněna imunologickou společností.

Autorský tým: Eva Pavelková, Liliana Polická, Oliver Taršinský, Tomáš Hornych, Denisa Rufferová
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Zelená
Škola: ZŠ Velké Poříčí

„My jsme pracovali v takových stanech, kde se odchovávali bezmikrobní zvířata, byli to jednak bezmikrobní myši, potkani a cílem bylo dělat bezmikrobní prasata.“