Aktivně se zapojil do událostí a dění v roce 1989. V Bezděkově založil OF se stejně smýšlejícími občany obce. Stal se mluvčím a plný nadšení se vrhl do politického dění.

Autorský tým: Anežka Rückerová, Edita Straubeová, Veronika Dostálová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Bornová Řehounková
Škola: ZŠ Machov

„Dozvěděli jsme se z médií, že v Praze bylo potlačeno povstání, nebo setkání mládeže a studentů, že na ně byly dost agresivně poslány složky národní bezpečnosti a lidé se scházejí ve městech na náměstí a zvoní klíči.“